Officiële opening speelplaats bovenbouw

 

Speeltuin Bosdorp in opbouw!

 

 

Aan alle helpers :

 

 

Afscheid van Juf Vivian!

Dankjewel voor je jarenlange inzet.

Haar laatste dag op school was een feestdag ...

 

 

 

Inschrijvingen schooljaar 2021- 2022 : digitaal

 

Maak een afspraak voor een bezoek aan de school via telefoon : 03 7797659 of mail 

 


 

 


 

Info overgang secundair onderwijs

 

 

 

 

 

 

Update12/04/20

 

Voor onze school betekent dit :

Vanaf 19 april :

*leerlingen van het basisonderwijs kunnen 100% contactonderwijs volgen.

Voorzichtigheid blijft geboden. Veiligheid van leerlingen én personeelsleden staat altijd voorop. Daarnaast is er ook oog voor een werkbare organisatie. Daarom zijn deze maatregelen van kracht:

Zo veel mogelijk activiteiten in openlucht organiseren, blijft het streefdoel, maar de refter voor de kleuters mag opnieuw open. De lunchpauze gebeurt zo veel mogelijk per klasgroep en er wordt permanent geventileerd en verlucht .

Daguitstappen zijn ook binnen toegelaten onder bepaalde voorwaarden.

Speeltijden mogen gelijktijdig voor meerdere klasgroepen. De klasgroepen worden wel maximaal gescheiden.

Essentiële derden zijn op school toegelaten als er geen digitale alternatieven zijn en hun aanwezigheid op school noodzakelijk is om de lesdoelstellingen te behalen of leerlingen te begeleiden. Die inschatting maakt de school zelf.

Maximaal verluchten en ventileren blijft een van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen .

De CLB’s volgen de lokale situatie op de voet op basis van de richtlijnen van Sciensano. CLB-artsen kunnen in overleg met de medische experten beslissen om ook de laagrisicocontacten te testen.

Leerlingen vanaf het vijfde leerjaar zijn verplicht een mondmasker te dragen. Binnen altijd; buiten als de afstand niet kan worden gerespecteerd.

De andere veiligheidsmaatregelen blijven gelden voor het basis onderwijs.

 

Bekijk de beslisboom  voor kleuter en lager.

 

 

 

 

 

Fluobeloning voor 1ste leerjaar

Leerlingen van het 2de leerjaar die een volle kaart hadden, krijgen een extra beloning.

Fluobeloning 3de leerjaar

juf Elly 50