Dagindeling 

De kinderen die ‘s middags naar huis gaan worden pas vanaf 13.15uur weer op school verwacht.

Enkel de leerlingen van het eerste tot het vierde leerjaar die met de vroegste zwembeurt moeten vertrekken, mogen reeds om 12.45uur terug op school komen.

De kinderen die ’s middags op school blijven eten, betalen hiervoor een vergoeding (voor toezicht, drank, accommodatie)

Deze kinderen verlaten de school NIET gedurende de middagpauze.