De schoolraad

 

Vraag naar kandidaten nieuwe school raad


Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding,
personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals
een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt
samengesteld voor een periode van vier jaar.
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen
toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

 

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van
rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens
gekozen door de twee voornoemde geledingen.


Namens het personeel: Leen Van Poucke, Carolien Ongena, Babette Colpaert

Namens de ouders: Eva Van Duyse (voorz.), Nele Bernaert (secr.), Joris Van Raemdonck

Namens de lokale gemeenschap: Veerle Van Hoye, Lut Linthout, Dimitri Hofman