De schoolraad

 

Vraag naar kandidaten nieuwe school raad


Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding,
personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals
een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt
samengesteld voor een periode van vier jaar.
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen
toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

 

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van
rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens
gekozen door de twee voornoemde geledingen.

 

Namens het personeel: Sigrid Van Poucke, Martine Geeraert, Marina Meuleman
Namens de ouders: Steven Van Daele (voorz.), Nele Bernaert
Namens de lokale gemeenschap: Lydie Miechielssens, Dimitri Hofman