Het oudercomité


Het wil een brug zijn tussen ouders en school. De samenwerking tussen beiden bevorderen
is dan ook één van de belangrijkste doelstellingen van het oudercomité. Dit kan op heel wat
manieren.

Hieronder geven we er slechts enkele:
-organiseren van informatieavonden voor ouders en leerkrachten rond een specifiek thema.
-ijveren voor individuele contacten tussen ouders en leerkrachten.
-verzorgen van onderwijsondersteunende activiteiten.
-bespreken van specifieke schoolproblemen die kindoverstijgend zijn.
-financiële bijdrage leveren voor de aankoop van didactisch materiaal of voor deelname van de
kinderen aan leeruitstappen, culturele of algemeen vormende activiteiten.
-mee organiseren van gezellige bijeenkomsten (Sinterklaasfeest, grootouderfeest, receptie, ... )
-hulp bij allerlei activiteiten.

Bij het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een uitnodiging om tot het oudercomité
toe te treden. Een oudervereniging kan slechts efficiënt werken indien er een nauwe en hechte
band is met de ouders die ze vertegenwoordigt. Daarom kan elke ouder met zijn specifieke
problemen steeds terecht bij de leden van het oudercomité.

 

Een dagelijks bestuur, gekozen uit de vereniging, staat in voor de algemene leiding.

Dit dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen voor samen met de directie.


voorzitter: Sofie Van den Abeele                         oc[at]toermalijn[dot]be     

ondervoorzitter: Sofie Beyers

penningmeester: Katrien Van Eynde

secretaris: Elise D’Hollander