De klassenraad


Komt samen voor het nemen van beslissingen over:

  • Toekennen getuigschrift basisonderwijs.
  • Zittenblijven van leerlingen.
  • Toelaten kleuters met onvoldoende taalbeheersing in het eerste leerjaar.
  • Tuchtmaatregelen
  • ...

De raad is samengesteld uit de directies, zorgcoördinatoren en de leerkracht(en) van
de betrokken leerlingengroep.