Schoolbestuur

Op 1 september 2020 zullen de 10 katholieke basisscholen (16 vestigingen) van Stekene, Sint-Gillis en De Klinge dus geleid worden door één schoolbestuur.

De 3 VZW’s zijn gefusioneerd, maar elke school behoudt zijn eigen identiteit en eigenheid met katholieke wortels. Er zijn ook heel wat plannen voor nieuwbouw en vernieuwbouw.

Door deze fusie en bundeling van de krachten kan veel meer bereikt worden op vlak van infrastructuur, ICT, leerlingenbegeleiding, personeelsbeheer enz…

Het nieuwe schoolbestuur zal financieel, organisatorisch en juridisch veel sterker staan.

Bovendien zal collegiale samenwerking tussen onze basisscholen, die allen een gelijklopende visie en karakter hebben, een pedagogisch-didactische meerwaarde betekenen.

De 10 basisscholen (16 vestigingen) die tot de nieuwe scholengemeenschap behoren zijn :                                                                                                                                  

- 3 Beuken (Hellestraat, Stekene)                                                                                                            

- 7-sprong (Kemzeke)                                                                                                                                                                    

- Eeckberger (’t Kalf, Sint-Gillis) + vestiging Wegwijzer (Meerdonk)                                                                     

- Hoge Geest (De Klinge) + vestiging Kieldrechtstraat                                                                                                  

- Klimop (Sint-Gillis) + vestiging Hoogeinde                                                                                           

- Pieternel (Sint-Pauwels, enkel kleuters)                                                                                               

- Toermalijn Geel (Stekene)                                                                                                                     

- Toermalijn Groen (Stekene) + vestigingen kleuters Bosdorp en Verkenstraat                                

- Tuimelaar (Klein-Sinaai)                                                                                                                                                                                                                                      

- Zonnebloem (Koewacht) + vestiging kleuters Kruisstraat (Moerbeke)                                                                                     

Goed voor samen ongeveer 2650 leerlingen en 260 personeelsleden.  

De werknaam van het nieuwe gefusioneerde bestuur is KABAWANO, wat staat voor KAtholieke BAsisscholen WAasland Noord.

Dit zit onder een nieuwe VZW KABAWANO waarvan de Algemene Vergadering zal bestaan uit alle leden (samen een 25-tal) van de 3 vroegere VZW’s : VBS De Hoge Geest (De Klinge), Kath. Scholen regio N-Waasland (Sint-Gillis) en Parochiaal Schoolcomité H. Kruis (Stekene).

Het (toekomstig) Bestuur is een versmelting van de voorgaande Raden van Bestuur aangevuld met enkele nieuwe jongere krachten : voorzitter Eric Audenaert, ondervoorzitters Jean-Marie Van Gavere en Patrick Van Hiel, secretaris Marie-Jeanne Smeets, penningmeester Edwig Leten, Richard Windels, Marc Van Heck, Etienne Van Kerckhove, Guido Van de Vyvere en Brendan Revyn.

Om de directies te vertegenwoordigen in Het Bestuur zal coördinerend directeur Stany Schevenhels optreden als permanent adviseur.

Het nieuwe bestuur van links naar rechts : Richard Windels, Patrick Van Hiel, Etienne Van Kerckhove, Edwig Leten, Eric Audenaert, Marc Van Heck, Marie-Jeanne Smeets, Dirk Mels, Guido van de Vyvere, Jean-Marie van Gavere

 

Lees hier de volledige berichtgeving hierover.