Schoolbestuur

Het schoolbestuur is overkoepelend voor de zes vrije basisscholen van Groot-Stekene en draagt de naam: 

V Z.W. Parochiaal Schoolcomité H. Kruis te Stekene
Bormtestraat 126 
9190 Stekene
www.sgstekene.be

 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Voorzitter: Dhr. Eric Audenaert

Secretaris: Mevr.  Christiane Van Driessen

Plaatselijke leden: Dhr. Marc Van Heck, Mevr. Dominique Van Goethem, Mevr. Kathy Moeykens

Dagelijks bestuur:Mevr. Christiane Van Driessen, Dhr. Patrick Van Hiel(ondervoorzitter), Dhr. Eric Audenaert (voorzitter) en Dhr. Stany Schevenhels (CODI)