Vanaf dit schooljaar werken we volledig met het nieuwe leerplan ZILL.

Op de website van ZILL vind je hierover heel veel info.

Vorig schooljaar was er een infoavond voor ouders waarop de krachtlijnen van het leerplan uitgelegd werden.

Hier kan je de inhoud nog eens nalezen.